Misija zeleni koraki

Cilji projekta: ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev na podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost

Aktivnosti:

– V šolo prihajati na trajnostni način (hoja, vožnja s kolesom, vožnja s skiroji).
– Tedensko, mesečno in letno spremljati načine prihodov učencev.
– Prispevati k zmanjšanju onesnaževanja, boljšemu zdravju in k aktivnemu življenju.