Altermed

Učenci:
– spoznajo pomen uravnotežene prehrane za zdravje,
– spoznajo, da je uporaba lokalno pridelanih in sezonskih živil ustreznejša tako s  prehrambenega kot s stališča varovanja okolja,
– spoznajo nekaj lokalnih pridelovalcev živil,
– se naučijo pripraviti nekaj jedi iz lokalno pridelanih, sezonskih živil.