Likovni natečaj

Cilji projekta: likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost

Aktivnosti

Sodelovanje na likovnem natečaju Ekošole.
Z učenci se bomo pogovorili o podnebnih spremembah. Ogledali si bomo različne posnetke in slike. Poustvarili bomo likovne izdelke, jih ovrednotili in najboljše poslali na likovni natečaj.
Spoznavali bomo tudi različne vrste mobilnosti in primerjali vpliv na okolje. Učenci bodo še slikovno uprizorili svet, v katerem upoštevajo idejo trajnostne mobilnosti in svet, ki se ne ravna po teh smernicah.