EKOŠOLA

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Iščemo rešitve na številna okoljska vprašanja v okviru že uveljavljenih in izbranih novih ekoprojektov.  Pozornost namenjamo zbiralnim in  dobrodelnim  akcijam ter mnogim drugim dejavnostim po izboru učiteljev mentorjev. Nadaljujemo z okoljskim opismenjevanjem, pozornost posvečamo zmanjševanju količine zavržene hrane in odpadkov ter podnebnim spremembam, ki so stalnica našega vsakdana. Pridobivanje različnih izkušenj nam daje priložnost za spoznanje, da z gibanjem, lokalno pridelano hrano in samooskrbo vplivamo na izboljšanje zdravja in okolja, v katerem živimo.

Z medsebojnim sodelovanjem, medpredmetnim povezovanjem znanja in vključevanjem okoljskih vsebin želimo nadgraditi  vzgojo-izobraževalno delo in tako  prispevati k čim boljšemu okoljskemu delovanju ne le v šoli, temveč tudi  v lokalni skupnosti.  Na osnovi izkušenj, novih znanj in primerov dobre prakse želimo razvijati zavest in skrb za ohranjanje narave in okolja.

IZBRANI EKOPROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

This image has an empty alt attribute; its file name is PODNEBNE-SPREMEMBE.jpg  This image has an empty alt attribute; its file name is LIKOVNI-NATEČAJ.jpg This image has an empty alt attribute; its file name is MLEKASTIČNO-IZBEREM-DOMAČE.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is NE-ZAVRZI-OBLEK-OHRANI-PLANET.png