EKOŠOLA

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Z izborom različnih aktivnosti programa Ekošola in povezovanjem učnih vsebin bomo poglabljali znanje, razvijali zavest in skrb za ohranjanje zdravega okolja, narave in bivanja nasploh.

Z medsebojnim sodelovanjem in medpredmetnim povezovanjem znanja želimo prispevati k trajnostnemu razvoju za sedanjost in prihodnost, razvijati inovativnost ter izmenjati različne ideje skozi primere dobre prakse.

Učne vsebine in petdeset različnih ekoaktivnosti po izboru učiteljev mentorjev in ekokoordinatorjev bomo med šolskim letom nadgrajevali skozi izvedbo različnih projektov.

IZBRANI EKOPROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019/20