Ekobranje za ekoživljenje

Cilji projekta: branje literature z ekološko tematiko z likovnim natečajem na teme: gozd, živali in rastline v gozdu, kaj delamo v gozdu

S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami med učenci:
– spodbujamo pozitiven odnos do branja,
– spodbujamo individualno kreativno mišljenje,
– razvijamo pozitiven odnos do okolja,
– spodbujamo aktivno vključevanje v okolje,
– spodbujamo različne aktivnosti z ekološkimi vsebinami,
– spodbujamo medpredmetno povezovanje,
– spodbujamo ustvarjanje konkretnih izdelkov (risba, plakati, zgodbe, pesmi, spisi),

Aktivnosti

Ekobranje bomo izvajali v 1., 2., 3., 4. in 5. razredu.

Učenci predstavijo dve knjigi oziroma drugo literaturo z ekološko tematiko. Preko pogovora, ilustracije, plakata, miselnega vzorca ali besedilnega zapisa o prebranem gradivu se izobražujemo o ekoloških temah in okoljskih spremembah.