Odpadkom dajemo novo življenje

OPIS PROJEKTA:

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in skozi različne aktivnosti otrokom in mladim predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

AKTIVNOSTI:

Učenci ločujejo, izbirajo in ponovno uporabijo odpadne materiale:
– skicirajo načrt in ga udejanjijo,
– načrtujejo delovne postopke, potrebno orodje in postopek izdelave,
– razvijajo veščine praktičnega dela,
– presojajo ustreznost lastnega in sošolčevega končnega izdelka,
– gradijo modele zgradb/praktičnih izdelkov/figur na podlagi lastne ideje in skice ter jih primerjajo z zgradbo šole,
– iz odpadne embalaže izdelajo različne namizne/družabne igre in druge uporabne predmete, ki jih uporabijo pri prostočasnih dejavnostih.

BURGER KING FOOT LETUCE