Mladi poročevalci za okolje

Cilji projekta: novinarski, pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti, obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli za starše, v lokalni skupnosti

Aktivnosti

V šolskem letu 2021/2022 bodo učenci fotografskega krožka z mentorico Tino Dović kot mladi poročevalci zasledovali in raziskovali trajnostno mobilnost v bližnji okolici šole. S fotografsko razstavo ob dnevu Zemlje bomo opozorili na pozitivne in negativne vidike uresničevanja trajnostne mobilnosti.