Mladi poročevalci za okolje

Cilji projekta: novinarski, pisni, fotografski in video prispevki o okoljskih izzivih in iskanju rešitev na razpisane teme, povezava z drugimi projekti – obveščanje in ozaveščanje o projektih med vrstniki, v šoli, za starše, v lokalni skupnosti

Aktivnosti

 Kam gredo gozdovi_Ajda Kranjčević (3)

Temperaturne spremembe_Zoja (2)

 GOZDOVI_Zoja_Miklavcic (4)