Misija zeleni koraki

Cilji projekta: ozaveščanje o trajnostni mobilnosti, okolju in človeku prijazne oblike prometa, izbira prevoznih sredstev in potovalne navade, vplivi prevoznih sredstev na podnebne spremembe, priprava kampanj za trajnostno mobilnost