Znanje o gozdovih

“GOZD JE UČILNICA IN NAVDIH ZA ŽIVLJENJE”

Znanje o gozdovih (leaf = learning about forests), izobraževanje in ozaveščanje o gozdovih in njihovi vlogi na našem planetu spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino ter izobražuje o vseh vidikih gozda (okoljski, socialni, ekonomski…). Navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.

Aktivnosti