Likovni natečaj

Cilji projekta: likovno ustvarjanje na razpisane teme: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost

Aktivnosti