Eko paket

Cilji projekta: ločeno zbiranje odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) kot koristne surovine za izdelavo novih izdelkov

Aktivnosti