Altermed

Na sejmu Altermed je uspešno sodelovala naša šola pod vodstvom učiteljic Polone Celan, Mojce Troha in Nataše Obran. Sejma sta se udeležili tudi učenki Maša Radovan in Zoja Murn.

Celjski sejem, 13.–15. 3. 2019

Teme:

  • lokalna pridelava hrane
  • gibanje in zdravje

Sodelovanje na sejmu in predstavitev dobrot z Dolenjske